Hanke on Suomen ensimmäinen nollaenergiatalojen kehityshanke, siihen kuuluu myös Kuopion Opiskelija-asuntojen samankaltainen talo Kuopiossa.

Nollaenergiatalo tuottaa saman verran energiaa, mitä se kuluttaa vuodessa. Kehityshanke sisälsi vanhan kiinteistön purkamisen ja uuden nollaenergiatalon rakentamisen.

Hankkeen tavoitteena oli löytää teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalinen konsepti toteuttaa nollaenergiarakennuksia ARA-asuinkiinteistöihin.

Kehityskustannusten rahoittajina toimivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Sitra ja Tekes. Varsinainen rakentaminen rahoitettiin ARA:n myöntämällä erityisryhmien avustuksella ja korkotukilainalla.

Nollaenergiatalo tarjoaa 44 asuntoa huonokuntoisille ja muistihäiriöitä sairastaville vanhuksille. Asunnoista 32 on makuuhuone + tupakeittiö tyyppisiä ja loput 11 asuntoa ovat ryhmäkotiasuntoja. Hoivapalvelu järjestetään yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.

Tietoja kiinteistöstä ja hankkeen taustoista

Rakennettavalla tontilla oli aiemmin vuonna 1983 valmistunut nelikerroksinen, kaksirappuinen pesubetoninen elementtikerrostalo, jossa oli yhteensä 20 asuntoa. Rakennus oli huonokuntoinen niin ulkovaipan kuin LVIS-tekniikan suhteen. Rakennuksesta laadittiin perusparannus- ja muutossuunnitelma vanhusten palveluasuinkäyttöön. Urakkakilpailun myötä kokonaishankinta-arvo muodostui kuitenkin liian korkeaksi ja tämän vuoksi hanke hylättiin.

Hankkeen kehitysvaihe aloitettiin kaavamuutoksen kautta lisäämällä rakennuksen tehokkuutta. Rakennuksen kerrosalaa ja kerroslukua nostettiin, jolloin huoneistojen määrää myös kasvoi. Kesällä 2011 valmistunut uudisrakennus on toinen Suomen ensimmäisistä Nollaenergiataloista. Rakentaminen toteutettiin Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:n kautta projektijohtourakkamallilla. Rakennusurakka oli pilkottu noin kymmeneen urakkaan ja erillishankintaan.

Ympäröivä piha-alue rakennettiin kokonaisuudessaan valmiiksi kesällä 2011. Rakennuksen jokaiseen kerrokseen tuli yhteisparveke joka yhdistyy neljässä ylimmässä kerroksessa kerroskohtaiseen yhteistilaan. Neljän ylimmän kerroksen asunnot ovat makuuhuone + tupakeittiö tyyppisiä (8×4=32 kpl). Talon kahdessa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee 11 ryhmäkotiasuntoa, toiseen kerrokseen sijoittuu myös yksi tukiasunto. Pohjakerroksessa sijaitsevat yhteistilat sekä mm. hyvinvointikeskus.

Ryhmäkotiasunnoissa on tilat myös palvelutuottajalle. Pääosin palveluita tuotetaan samassa pihassa olevaan palvelupihan ensimmäisen vaiheen palvelutaloon, johon myös tämän talon palvelut tukeutuvat.

Rakennusta ympäröivä piha-alue rakennettiin palvelemaan rakennettua kiinteistöä ja kahta aikaisemmin saneerattua kiinteistöä.

Nollaenergiatalon rakentaminen pääpiirteittäin

Nollaenergiatalo rakennettiin vuonna 2020 voimaan tulevien määräysten mukaisesti. Rakennuksen lämmitys toteutetaan kahdella lämpökaivolla, joita hyödynnetään kesällä asuntojen viilennykseen. Käyttövesi lämmitetään 35:llä 2,5 m2:n kokoisella aurinkolämpökeräimellä. Kiinteistösähkö tuotetaan 72:lla 1,5 m2:n kokoisella aurinkopanelilla ja mm. hissin jarrutusenergia otetaan kiinteistösähkön käyttöön. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää noin 80 % lämpöenergiasta uudelleenlämmitykseen.

Uusiutuvat energialähteet tuottavat laskennallisesti noin 4 500 KWh enemmän energiaa vuodessa kuin kiinteistösähkö ja kiinteistön lämmitys tarvitsevat. Ylimääräinen tuotettu aurinkolämpöenergia ”myydään” sisäisesti samassa pihassa sijaitsevan palvelutalon käyttöön.

Rakentamisen aikataulu

Uudisrakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2010 ja hanke valmistui kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Asuinhuoneistojen vuokraaminen

Mestariasunnot vuokraa tilat yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.

Katso aiheeseen liittyvät infojulisteet alla olevista linkeistä

Nollaenergiatalon perusteet
Energiankäytön kaaviot
Miten nollaenergiatalo toimii
Minkälaisia rakenteita talossa on käytetty
Hankkeen toteuttajat

Lisätietoja hankkeesta osoitteessa www.nollaenergia.fi