Hankinnat osiosta löydät tietoja Järvenpään Mestariasuntojen Oy käynnissä olevista hankinnoista. Viralliset hankintailmoitukset löydät työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä HILMA-palvelusta. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Hankinnat