Valinnat Järvenpään Mestariasunnot Oy:n vuokra-asuntoihin suoritetaan ao. lakien ja valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Etusijalle asetetaan eniten asunnontarpeessa olevat hakijat. Aravalainoitettuihin asuntoihin on valtioneuvoston vahvistamat varallisuusrajat. Mikäli hakija ei mahdu varallisuusrajoihin, ei hänelle voida myöntää asuntoa. Tulorajat ovat poistuneet vuonna 2008.

Varallisuusrajat

Henkilöluku Varallisuusraja
1 60 500
2 77 000
3 99 000
4 121 000

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 5 500 € henkilöä kohden.

Varallisuus = käypä arvo – varallisuuteen kohdistuvat velat

Täytä lomake selvästi ja huolellisesti, sillä se nopeuttaa käsittelyä. Puutteellisia tai huolimattomasti täytettyjä hakemuksia emme valitettavasti voi käsitellä.

Hakemukseen liitteet kopioina

HUOM! Liitteet tulee toimittaa vasta asunnon myöntämisen yhteydessä!

 1. Verotustodistus, erittelyosa – verotuspäätös
  • viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta hakemuksessa olevilta yli 18-vuotiailta
 2. Selvitys kuukausituloista
  • ei tuloja: päätös toimeentulotuesta
  • työtön: KELA:lta tai liitosta todistus päivärahan määrästä (päätös tai viimeinen maksulappu)
  • työssäkäyvä: palkkatodistus
  • paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
  • eläkeläinen: viimeiset päätökset kaikista maksettavista eläkkeistä
  • opiskelija: kaikilta hakemuksessa olevilta yli 18-v. opiskelutodistus, josta ilmenee arvioitu valmistumisaika
  • liikkeen- tai ammatinharjoittaja: viimeisin tilinpäätös ja yrittäjän tuloselvityslomake
  • äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: selvitys tuloista ennen työstä pois jäämistä
  • armeijassa oleva: palvelustodistus
 3. Todistus tuloista tehtävistä vähennyksistä
  • valtion takaamien opintolainojen määrästä
  • maksettavasta lapsen elatusavusta
 4. Varallisuus, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon tai kiinteistön tai muuta varallisuutta
  • myyntitodistus omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
  • myyntiarvion voi pyytää isännöitsijältä, kiinteistövälittäjältä tai rakennustarkastajalta
  • kopio luovutuskirjasta, jos kiinteistö, asunto tai muu omaisuus on luovutettu
  • velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista
 5. Muut mahdolliset liitteet
  • raskaustodistus
  • avioeropäätös/todistus eron vireillä olosta
  • irtisanominen/häätöpäätös/määräaikainen vuokrasopimus
  • terveystarkastajan lausunto/purkupäätös
  • lääkärintodistus, jos terveydellisillä olosuhteilla vaikutus asunnon tarpeeseen

Hakemus on voimassa 90 päivää kerrallaan. Hakemus pidetään voimassa joko soittamalla, laittamalla uusimispyyntö sähköpostitse tai käymällä toimistollamme.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n asunnoissa on käytössä vakuusmaksu, joka on 1-3 kuukauden vuokran suuruinen.

Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli vuokrat on sopimuksen mukaisesti maksettu, eikä vuokralaisen ole vahingoittanut tahallisesti tai laiminlyönnillään eikä muulla huolimattomuudella huoneistoa (AHVL 25§)

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n henkilöstö auttaa mielellään asunnon hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.