Tekoälyn tuominen kaukolämpökoteihin laski Järvenpäässä lämmityskuluja vuodessa keskimäärin 80 eurolla asuntoa kohden.

Testikodeissa vuokra-asuntoyhtiö toi asuntoihin anturit seuraamaan huonelämpötilaa. Antureita seuraava tekoäly oppi ennustamaan kaukolämmön tarpeen muutokset ja vähensi lämmitystä kulutushuippujen aikana asumismukavuuden heikentymättä. Asuntojen kaukolämpökuluista jopa puolet voi määräytyä kulutushuippujen korkeuden mukaan.

”Saimme säästöjä, kun hyödynsimme rakennuksiin varautunutta lämpöä. Tekoäly vähentää lämmitystä kuuman veden kulutuksen ollessa suurimmillaan. Kun ihmiset käyvät suihkussa aamulla samaan aikaan, tarvitaan paljon kuumaa vettä. Tekoäly lämmittää asuntoja hieman, korkeintaan puoli lämpöastetta enemmän ennen ennakoimaansa suihkuhuippua. Asukkaat eivät näin pientä lämpötilan muutosta huomaa. Taloihin varautunut lämpö pitää näin asunnot miellyttävän lämpöisinä sen ajan, kun käyttövettä lämmitetään. Kun suihkuvettä ei enää tarvita yhtä paljon, tekoäly lisää jälleen lämmitystä”, kertoo toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Järvenpään Mestariasunnoista.

”Lämmityskustannusten säästöt vaikuttivat osaltaan siihen, että Mestariasunnoissa ei vuokria tarvinnut korottaa lainkaan kuluvalle vuodelle”, Simunaniemi jatkaa.

Kokeilua on jo laajennettu

Järvenpäässä tekoälyä ja esineiden internetiä eli IoT:ta on hyödynnetty kaukolämmön tarkemmaksi käyttämiseksi jo parin vuoden ajan.

”Järvenpäässä kokeilu aloitettiin 200 asunnosta 5 kerrostalossa, joista tulokset ovat. Lupaavan alun jälkeen kokeilua on jo ehditty laajentaa 20 kaupungin omistamaan asuintaloon. Hanke tulee laajenemaan edelleen”, kertoo projektiasiantuntija Essi Hämäläinen Järvenpään kaupungista.

Järvenpäässä tekoälyn avulla kaukolämmön huipputehoja on saatu leikattua kerrostaloissa yli 10 prosenttia. Tämä vastaa noin 6 prosentin säästöä loppulaskusta alentuneina perusmaksuina.

Tekoäly auttaa myös vähentämään kasvihuonekaasuja

Lämmityksensäätöjärjestelmän rakentanut Leanheat sanoo esineiden internetin sopivan hyvin lämmityksen tehokkaampaan järjestämiseen. ”Esineiden internetissä pienillä antureilla eri paikoissa voidaan kerätä lämpötilatietoa hyvin täsmällisesti. Tiedon avulla voidaan säätää lämmitystä hyvin tarkkaan ja automaattisesti ennakoiden, mikä säästää kaikilta osapuolilta paljon rahaa. Näin voidaan myös leikata kasvihuonekaasujen päästöjä”, kertoo Leanheatin toimitusjohtaja Jukka Aho.

Järvenpään kaltaisia kaukolämmön huipputehon vähentämiseen liittyviä kokeiluita on nyt aloitettu myös useassa muussa Suomen kaupungissa.