Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty talo on harjakorkeudessa. Harjannostajaisia vietettiin Auerkulmassa 9.12.2015, jolloin rakennuttajalle luovutettiin Suomen ensimmäinen rakennukselle myönnetty Joutsenmerkki. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n rakennuttama luhtitalo Auerkulman asunnot Järvenpäässä täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Asukasnäkökulmasta rakennus on ympäristöystävällisempi, rakennettu terveellisiä ja turvallisia rakennusmateriaaleja käyttäen, paremman äänieristyksen omaava sekä energiatehokas ja tiivis, mikä vaikuttaa asumiskustannuksiin mm. alhaisempien lämmityskulujen kautta.

Auerkulmalle Joutsenmerkki

Muissa Pohjoismaissa on herätty rakentamisen ekologiseen kestävyyteen ja muun muassa sisäilma-asioihin aiemmin kuin Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa on rakennettu jo satoja Joutsenmerkittyjä taloja ja päiväkotirakennuksia. Naapurimaan esimerkki rohkaisi Järvenpään Mestariasuntoja aloittamaan projektin, jonka lopputuloksena Suomeen saadaan vihdoin ja viimein Joutsenmerkitty talo.

Auerkulmalle Joutsenmerkki

Joutsenmerkin saamisen lähtökohtia tutkittaessa Mestariasunnoilla havaittiin, että vaatimuksissa oli paljon yhteneväisyyksiä Mestariasuntojen rakentamisperiaatteiden kanssa. Joutsenmerkki-talojen kriteeristö perustuu moniin Mestariasuntojen toimintastrategian mukaisiin asioihin: energiatehokkuuteen, elinkaariajatteluun ja ympäristöystävälliseen sekä käyttäjälähtöiseen rakentamisen malliin. Nämä tavoitteet parantavat myös rakentamisen laatua. Haasteeseen tartuttiin pitkän harkinnan jälkeen ja sopivaksi kohteeksi valittiin Auerkulman asunnot, jonka toteutuksesta vastaa osakkuusyhtiö Mestaritoiminta Oy
.