Järvenpään Mestariasunnot osallistui kuuden muun vuokra-asuntoyhtiön kanssa Leanheat-pilottiprojektiin, jonka tavoitteena oli tutkia keinoja tarjota miellyttävämmät asumisolot energiaa säästämällä ja älykkäällä huollolla. Keskeiset toimenpiteet tiivistyivät kolmeen asiaan:

  • sisälämpötilojen säätö suositusten mukaisiksi
  • sisäolosuhteiden energiatehokkain mahdollinen ylläpito
  • älykkään huoltotoiminnan käyttäminen.

Pilottiprojektin tavoitteena oli kehittää asumismukavuutta ja saada aikaan energiansäästöä hyvällä takaisinmaksuajalla. Eri yhtiöiden vertailukelpoisten kohteiden keskimääräinen kaukolämpöenergian kulutus laski koko pilotin aikana 10,4 %, kehityskustannusten takaisinmaksuajan ollessa 3,2 vuotta. Kokonaisuudessaan usean yhtiön pilotti onnistui hyvin ja sisäolosuhteiden parantuminen sekä poikkeamien havaitseminen olivat tärkeitä saavutuksia energiansäästön ohella. Tuloksia ja pilotista saatua tietoa tullaan hyödyntämään Mestariasuntojen toiminnassa tulevaisuudessa.