Mestariasunnot on ottanut käyttöönsä Fortumin EkoPlus-kaukolämmön 40 kiinteistössään. Vahvistuksena tästä Fortum on myöntänyt Mestariasunnoille todistuksen, jossa kerrotaan, että näiden kiinteistöjen kaukolämmitys tuotetaan tästä lähin sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tai hukkalämmöllä.

Ympäristömyönteisyys on osa Mestariasuntojen strategiaa, ja siirtyminen hiilineutraalisti tuotettuun kaukolämpöön on yksi keinoista vähentää yrityksen hiilijalanjälkeä. EkoPlus-kaukolämpö tuotetaan muun muassa puuperäisistä polttoaineista ja jätevedestä talteen otetusta hukkalämmöstä. Kaukolämmön määrä ja alkuperä varmennetaan vuosittain puolueettoman ulkopuolisen tilintarkastajan avulla.

EkoPlus-kaukolämpökiinteistöjen, kuten kaikkien muidenkin mestarikiinteistöjen, energiatehokkuutta säädetään älykkään lämmityksensäätöjärjestelmän avulla. Älykäs lämmönohjaus ja siihen liittyvä kaukolämmön kulutusjousto vähentävät energian kulutusta ja säästävät siten luontoa.

Fortumin myöntämä EkoPlus-todistus

Fortumin myöntämä EkoPlus-todistus.