Seuraava, tällä hetkellä toteutussuunnitelmavaiheessa oleva Mestarikohde rakennetaan Välskärinkadulle. Nykyisten kaavailujen mukaan kohteeseen valmistuu 66 kappaletta 36-77m2 huoneistoja yksiöstä kolmioon. Asuntomäärä ja koot voivat vielä muuttua hiukan. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2020 ja kohde valmistuu kesällä 2021.

 

Välskärinkadun pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti Pentti Karaoja ARK-house arkkitehdit Oy:stä toteaa hankkeesta seuraavaa: ”Välskärinkadun kohdalla meillä oli mahdollisuus pohtia asiaa laajemmin kuin vain yhden tontin näkökulmasta. Asemakaavan pohjasuunnittelu on tehty yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Vierekkäisten tonttien rakennusten sijoittelu ja korkeudet noudattavat samaa periaatetta. Korkeammat rakennukset sijoittuvat viereisen, vilkkaasti liikennöidyn Pohjoisväylän varrelle. Matalammat rakennukset rakennetaan länsipuolelle Välskärinkadun varteen. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa.”

Arkkitehti Kareojan mukaan asukkaiden viihtyvyys on huomioitu suojaamalla tonttipihat Pohjoisväylän liikennemelulta ja maksimoimalla valon saanti. Pihapiirit on suunniteltu mittakaavaltaan intiimeiksi ja kodikkaiksi. Tavoitteena on ollut luoda alueelle oma identiteetti ja korostaa kotipaikkatunnetta.  Välskärinkadun ja Pohjoisväylän välinen alue rakentuu vaiheittain käynnistyen Järvenpään Mestariasuntojen hankkeesta. Kohteen rakentumista voit seurata myös sivuillamme.