Järvenpään Mestariasunnot on yhdessä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, Järvenpään kaupungin ja rakennuttamisen palveluihin erikoistuneen Boost Brothers Oy:n kanssa kehittämässä modernia asunto-osuuskuntamallia. Myös asukkaat ovat mukana mallin suunnittelussa.

 

Osuuskunnassa on kyse osuustoimintaan perustuvasta yhtiömuodosta. Kehitteillä olevassa mallissa asunto-osuuskunta toimisi työkaluna markkinaepäkohtien, kuten asumisen korkeiden kustannusten korjaamisessa. Asunto-osuuskunta asuminen olisi asukaslähtöistä asumista, jossa päätäntävalta on demokraattista ja jossa tuotot sekä pääoma kuuluvat jäsenille. Asukkailla olisi päätösvalta ja vastuu omasta asumisestaan ja asukkaat saisivat taloudellista hyötyä säästöjen muodossa. Kyse on vuokra- ja omistusasumisen välimuodosta.

Tällä kertaa Mestariasuntojen toimitiloissa kokoontuneen työryhmän yhtenä tavoitteena on toteuttaa pilottihanke Järvenpäässä. Pilottiprojektin edellytyksenä on pysyvästi kohtuuhintainen asukasomistajuuteen perustuva yhteisöllinen asuminen ja jonka hallinto on ammattimaisesti hoidettu sekä läpinäkyvä.